Lot n°0776

- "Bauhaus". N° 2/3. 2. Jahrgang. Zeitschrift für gestaltung. Herausgeber : Hennes Meyer. Schriftleitung : Ernst Kallai. Dessau, Bauhaus, 1928, plaquette 4°, 37 illustrations, agrafé (couv. salie). Texte de Josef Albers, Kandinsky, Paul Klee, Oskar Schlemmer... Rare.
Estimation: 100/150€
Adjugé: 450€