Lot n°0046

SANDERUS (Antonius). - Verheerlykt Vlaandre, behelzende eene algemeene en nauwkeurige beschryving van de Graafschap en van zyne algemeene en byzondere wetten ; alsmede eene Chronologische en Historische opvolging zyner Graaven. Nevens de beschryving der steden, dorpen, vlekken, kasteelen en Heeren-Huyzen [...]. Nu in het Nederduytsch vertaald, en met schoone kopere konst-plaaten verrykt. Leyden, J. vander Deyster ; Rotterdam, Jan-Daniel Beman ; 's Gravenhage, Corn. en Fred. Boucquet, 1735, 3 tomes in-folio, [6]-267-[1], [4]-180], [4]-113-[51] p., reliés en 2 vol., demi-basane brune anciennes, dos à nerfs, ex-libris ms. de 1827 (rel. usées avec manques de cuir aux dos et de papier sur les plats, petits trous de vers en marge de qq. feuillets, petite mouillure marginale, sinon bel état intérieur). Orné au total de 104 planches gravées hors texte (la plupart reproduisant 2 châteaux par page), 32 planches dépliantes (cartes, plans et vue de villes), 50 portraits hors texte des comtes de Flandre, 3 gravures in-texte. Toutes les gravures en bel état et à toutes marges.
Estimation: 1500/2000€
Adjugé: 1800€