Lot n°0051

- Volksboekje.- De schoone historie van den vromen en godvrugtigen Jongeling Joseph [...]. Getrokken uyt den Boek Genesis. Van nieuws overzien ende na den laetsten Roomschen Text verbetert. Gend, J. Begyn, (ca 1800) (goedkeuring op het einde gedateerd 11 januari 1642), 4°, 55-[1] p. met titelhoutsnede en 3 houtsneden in de tekst (1x herhaling van titelillustratie), paperback. Opmerkelijk fraai volksboekje gedrukt in twee lettertypen, elke linkerkolom in « Vlaemsch » (gotisch) en elke rechterkolom in « Geschrift » (civilité). Op de keerzijde van de titelpagina legt de uitgever in versvorm aan de « leerzugtige Jongheyd » uit dat de tekst in twee lettertypen is gedrukt als leermiddel en op verzoek van de ouders. Op de laatste pagina is een « Zedelyke Lesse » in rijm opgenomen, gedrukt in een groter gotisch lettertype. De drukker Josse [of Judocus] Begyn (« op d'Appelbrugge in den Engel ») was werkzaam van 1768 tot 1807.
Estimation: 50/100€
Adjugé: 80€