Lot n°0034

- IVES (Edward). Reizen van Engeland naar Indië ondernomen in het jaar MDCCLIV [...], en van Persië naar Engeland langs een ongewoonen weg. Rotterdam, Hendrik Beman, Bennet en Hake ; Utrecht, Abr. van Paddenburg, J. van Schoonhoven en comp., 1776, 2 vol. 4° reliés en 1, titre, [12]-324 et titre-379-[1] p., 2 cartes dépliantes et 9 planches gravées h. t., demi-veau brun de l'époque, dos à nerfs, pièce de titre, exemplaire à toutes marges (reliure usée, coiffe supér. abîmée avec manque, coins et coupes usés, légères bruniss. et traces de manipulation, déchirure avec traces de restauration sans manque à la 1er carte, 2de carte renforcée, planche 6 restaurée, tache à la marge blanche externe du 1er vol.). Eerste editie van de Nederlandse vertaling van het reisverslag van Edward Ives (1719-1786), scheepsarts op de HMS Kent, het vlaggenschip van vice-admiraal Charles Watson, hoofdbevelhebber in Oost-Indië. Het schip legde aan in de belangrijkste Engelse nederzettingen, waar Ives de hospitalen bezocht. Watson's persoonlijke band met Ives zorgde ervoor dat die ook getuige was van de beschreven transacties wat bijdraagt tot het historische belang van dit werk (1ste uitg. : 1773). Ives' verslag over de inheemse gewoonten getuigt van een scherp Verlichtingsdenken. Bevat 2 kaarten : « Kaart van India met eene kaart van de Indiaansche zeeen, naar de welken de vloot van den admiraal Watson byzonderlyk uitgerust was ; aantoonende de koers [...] tegen de contrary landwinden » en « Reiskoers van de H[ee]r Ives van Bassora tot Latichea ». De 9 platen gegraveerd door R. Muys tonen ondermeer een altaar, een Perzische waterpijp, de toren van Babel, de forten van Sint-David en Geriah, een draagtroon en een amulet met inscripties. Daarnaast bevat het werk ook een aantal meteorologische vaststellingen. De drie aanhangsels behandelen de ziekteverschijnselen van de bemanning, de Indische planten en hun vermeende geneeskrachtige werking, en de brief van een geneesheer over de ziekten bij Europeanen die in « Gombroon » (Bandar Abbas, Iran) verbleven.
Estimation: 100/150€
Adjugé: 180€